Sinh năm : 1991  
Đang dạy trường : ..............................
Điện thoại : ...........................   
Email : .....................................
Tốt nghiệp trường ĐH KHTN Hà Nội chuyên ngành Xác Suất Thống Kê
Đường Nguyễn Trãi Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

@Trung tâm Gia sư Hà Nội